Doradztwo podatkowe

Niemieckie jak i Polskie prawo podatkowe charakteryzuje wysoki poziom skomplikowania i niejednoznaczności – twierdzenie to nie wymaga dowodzenia. Pomoc specjalistów przy planowaniu operacji biznesowych jest nie tylko wskazana, a niezbędna. Prawnicy oraz Steuerberaterzy doradzają Państwu zarówno na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego – spółek handlowych, ale również – prawa podatkowego. Naszym klientom proponujemy optymalne podatkowo procedowanie transakcji (w tym z udziałem rozwiązań międzynarodowych), reprezentujemy przed organami podatkowymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjalizacją naszej firmy jest doradztwo z zakresu prawa podatkowego. W tym przypadku, oprócz niemieckich przepisów podatkowych, znajdują również zastosowanie odpowiednie przepisy państw trzecich oraz istotne w danym przypadku tzw. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między poszczególnymi państwami.

Nasz katalog usług zawiera między innymi:

Elektroniczna transmisja i przetwarzanie Państwa dokumentów księgowych umożliwia daleko posunięty bez papierowy przebieg procesu księgowego pomiędzy Państwa firmą a naszym biurem. Państwa dokumenty księgowe zostają przy tym zdigitalizowane (Scan lub Fax), a następnie w elektronicznej formie przesłane do centrum danych Datev, tam też przechowywane. Zebrane w ten sposób dokumenty są w każdym czasie dostępne dla Państwa, jak również dla naszego biura, dzięki czemu możliwe jest ich dalsze przetwarzanie. Po ich przetworzeniu otrzymują Państwo rachunek zysków i strat, listę nieuregulowanych należności oraz raporty biznesowe.

INNE USŁUGI

Wśród oferowanych przez nas usług znajdą Państwo również te które dotyczą zarówno przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. I tak, świadczymy usługi z zakresu: 

- reprezentacji stron przed organami administracji podatkowej,
- reprezentacji stron przed sądem administracyjnym,
- zabezpieczaniu majątku na wypadek śmierci,
- strukturach wspólnego inwestowania,
- odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatnika,
- tematyce pożyczek a podatków.

 Należy pamiętać, że niejednokrotnie sprawy podatkowe opierają się o skomplikowane regulacje prawne – krajowe, unijne i międzynarodowe. Warto więc zdać się na wiedzę i umiejętności profesjonalistów, którzy pomogą w rozwiązaniu zawiłości podatkowych.